Kültür'lü Olmak İçin Hemen Başvur!

Haberler

Kültür'ü Takip Et!

Kültür Eğitim Kurumları kırk yılı aşkın süredir öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı ve değişen dünya şartlarını da göz önünde bulundurarak eğitim hizmeti vermektedir.

images
KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI
Kültür'lü Olmak

Kültür'lü olmak; iyi ve karakterli bireyler yetiştirmeyi, temel değerleri pekiştirmeyi, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamayı, çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermeyi, karakter ve değerler eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamayı hedeflemektedir.

Ankara Eryaman Kültür Koleji

  • Adres
  • Telefon