Anadolu Lisesi

"Kültür Eğitim Kurumları, lise müfredatını, sınav müfredatı ile birlikte harmanlayarak bunu da zengin dokümanları ve bilişim teknolojilerini kullandırma becerisiyle gerçekleştirmektedir."  Anadolu Lisesi; sınav odaklı eğitim anlayışı, bire bir başarı takibi ve rehberlik ilgisi, zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinlik olanaklarıyla öğrencilerin bir üst okula erişmesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıda kurgulanmıştır. 

Kültür Eğitim Kurumları, lise müfredatını, sınav müfredatı ile birlikte harmanlayacak bunu da zengin dokümanları ve bilişim teknolojilerini kullandırma becerisiyle gerçekleştirecektir.

Ülkemizde mesleki kariyer açısından lise bir geçiş noktasıdır.Gençler, kendileri için asıl önemli olanın, lisede alınan doğru bir eğitim ile ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun bir akademik alana geçmek olduğu algısını içselleştirmişlerdir. İşte bu gerçeklikten hareketle Kültür Anadolu Lisesi'nin yegane hedefi, gençlerin hayallerini süsleyen üniversitelere ve akademik meslek alanlarına erişimini kolaylaştırmak olacaktır. 41 yıllık deneyimini bu alanda kullanacak ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gençleri nitelikli üniversitelerle buluşturacaktır. Bilimsel rehberlik anlayışı ile de gençlerin yeteneklerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlayacaktır.

 

Ankara Eryaman Kültür Koleji

  • Adres
  • Telefon