Anaokul

Okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi açısından çok önemli bir dönemdir. Aile çevresinden,okul gibi daha geniş bir sosyal çevreye geçişte uyum sağlamak için çocuk psikolojisinin ve pedagojisinin çok iyi bilinmesi ve uygulamaların bu bilimsel çerçevede oluşturulması gerekir.

Kültür Eğitim Kurumları'nda Okul Öncesi eğitim süreçleri tüm bu bilimsel parametreler üzerinden yürütülmektedir.

  • Çocukların sosyal uyumu
  • El becerilerinin geliştirilmesi
  • Doğru davranış alışkanlıklarının kazandırılması
  • Çocuğun zeka gelişiminin sağlanması
  • Oyun terapileri
  • Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
  • Öğrenme yöntemleri

gibi pek çok konuda uzman Okul Öncesi Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Uzmanları ve Psikolojik Danışmanlarla çocuklarınız uzun süreli bir eğitim ve öğretim hayatına Kültür Eğitim Kurumları Okul Öncesi sınıflarında merhaba diyeceklerdir.

Ankara Eryaman Kültür Koleji

  • Adres
  • Telefon