Kültürde Eğitim

Yabancı Dil Eğitimi


İngilizce (Zorunlu)


Kültür Eğitim Kurumları yabancı dil olarak İngilizce eğitimine anaokulundan başlamaktadır.

Hedefimiz, öğrencilerimize hızla değişen ve gelişen dünyada Türkçe dışında farklı dillerde de iletişim kurabilecekleri temel dil becerilerini kazandırmaktır. Bu eğitim öğretim sürecinde alınması beklenen dört temel beceri okuma, dinleme, konuşma ve yazmadır.

Öğrencilerimiz verilen bu eğitimle farklı kültürleri tanımayı, dünyanın farklı yerlerindeki insanlar ile iletişim kurabilmeyi, çeşitli edebi ürünleri ve uluslararası medyayı özgün dilleriyle takip edebilmeyi, bilgiye ulaşmada teknolojik gelişmeleri ve internet dünyasını tüm olanakları ile kullanabilmeyi öğrenirler.

Almanca (Seçmeli)

Kültür Eğitim Kurumları Almanca ikinci yabancı dil ve seçmeli ders olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz anaokulunda başlayan İngilizce eğitimlerine, 3.sınıftan itibaren ikinci dil olarak Almancayı seçebilmektedirler. Bu eğitim öğretim sürecinde alınması beklenen dört temel beceri okuma, dinleme, konuşma ve yazmadır.

Fransızca (Seçmeli)

Kültür Eğitim Kurumları Fransızca ikinci yabancı dil ve seçmeli ders olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz anaokulunda başlayan İngilizce eğitimlerine, 3.sınıftan itibaren ikinci dil olarak Fransızcayı seçebilmektedirler. Bu eğitim öğretim sürecinde alınması beklenen dört temel beceri okuma, dinleme, konuşma ve yazmadır.