Kültürde Eğitim

Laboratuvarlar


Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Laboratuvarı


Bilişim teknolojileri yalnızca alınan eğitimlerin verimliliğini değil çocuklarda;

• Problem çözme becerilerini geliştirme,

• Neden – sonuç ilişkileri üzerine düşünme,

• Sistemli düşünme,

• Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme gibi konularda önemli bir etkiye sahiptir.

Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin ya da edinilen yeteneklerin daha kalıcı ve daha etkili olduğu eğitim uzmanları tarafından kabul edilmektedir. Programlamanın bireylere kazandırdıklarını düşündüğümüzde çocuk yaşta bunları kazanmanın ne kadar değerli olduğunu ve çocuklara programlama öğretmenin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. En çok kullanılan sosyal ağ olan Facebook’un kurucusu Zuckerberg kod yazmayı 9 yaşında öğrenmiştir. Dünya devi Bill Gates’in ilk programı 13 yaşında yazdığı üç taş oyunuydu. 15 yaşına geldiğinde ise BASIC dilinin yeni bir versiyonunu tasarlayıp yazmıştı.

Fen ve Teknoloji Laboratuvarı

Fen ve teknoloji laboratuvarındaki çalışmalarda kavramların anlaşılması ve günlük yaşamda gerek duyulduğunda sorgulama alışkanlıkları edinilmesi sağlanmaktadır. Temel bilimsel kavram ve yöntemler açıklanırken rahat bir ortamda, hayal gücünün gelişmesi ve bilginin yaşayarak öğrenilmesi ön planda tutulmaktadır. Öğrenci Fen ve Teknoloji Eğitimi Atölyesi, öğrenci merkezli olarak; her öğrencinin kendi yetenekleri ve zeka tipi dikkate alınıp; Çoklu Zeka Kuramı esas alınarak öğrencilerin kendilerinde ağırlıklı olan zeka tiplerine uygun olarak öğrenim görmeleri hedeflenmektedir

Dil Laboratuvarı

Fark yaratan alt yapımız sayesinde öğrencilerimiz interaktif olarak yabancı dil eğitimi alırlar. Programımız öğrencilerimize yabancı dili öğretmeyi değil konuşturmayı hedeflemektedir.