Kültür Eğitim

Kültürlü Haberler

KÜLTÜR TEMEL LİSELERİ BASIN DUYURUSU

Anayasa mahkemesinin 1 Eylül 2015 tarihine kadar Dershanelerin dönüştürülmesini öngören yasayı oy çokluğu ile iptal etmesi üzerine Kültür Temel Liseleri olarak 14 Temmuz 2015 tarihinde konuyu görüşmek ve kurumsal stratejimizi belirlemek üzere bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda şu kararlar alınmıştır.

1) Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdurulan 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun durdurulmasının Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararının yayınlanması beklenecektir.

2) Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının Temel Liseler ve Dershaneler konusundaki stratejisi ve bu konudaki kararı dikkate alınacaktır.

3) Eğitim, öğretim ve ticari faaliyetlerini her zaman yasal zeminlerde sürdürmeyi şiar edinmiş Kültür Eğitim Kurumları hem Anayasanın çizdiği çerçevede, hem de Milli Eğitim Bakanlığının kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak bundan sonra da eğitim sektörü içindeki öncü yerini korumaya devam edecektir.

4) Yasal düzenlemeler ve bürokratik tasarımlar yapılıncaya ve MEB’in bu konudaki kurumsal stratejisi açıklanıncaya kadar “Temel Lise” olarak aktif faaliyetlerimiz sürdürülecektir.

5) Sürecin belirsizlikleri giderildiğinde alınacak kurumsal kararlar ile çalışan, öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamasına meydan verilmeyecektir.

6) Süreç yakinen takip edilecek ve bundan sonra alınacak kararlar da en kısa sürede tüm çalışan, öğrenci, velilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kararın tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla...